Minister Blok heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij niet van plan is om de geplande nieuwe hypotheeknormen te versoepelen. De leennormen worden vanaf 1 januari 2015 strenger, waardoor vooral voor mensen met een laag inkomen de maximale hypotheek lager uitvalt. Dit betekent een lagere leennorm in 2015.

De financieringslast percentages voor hypotheken komen volgend jaar voor inkomens tot 28.000 euro 3 tot 6,5 procent lager uit. Voor de inkomens daarboven liggen de percentages ongeveer 0,5 tot 3 procent lager. Hypotheekverstrekkers zijn bij wet verplicht deze percentages – opgesteld door het Nibud – als basis te nemen bij het berekenen van hypotheken.