Bijna de helft van de Nederlandse automobilisten is oververzekerd, zo blijkt uit onderzoek van Pricewise in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction. Vooral mannen lijken de waarde van hun auto te hoog in te schatten.

Uit het onderzoek onder 1000 respondenten komt naar voren dat ruim 40% van de onderzochte auto’s oververzekerd is. Daar tegenover staat dat 6% is onderverzekerd. Autoeigenaren met een allrisk-verzekering zijn in 46% van de gevallen te veel verzekerd, hetzelfde geldt voor 60% van de autobezitters met een WA+ Beperkt Cascoverzekering. Voor één op de vijf auto’s met alleen WA-dekking geldt juist dat zij een ruimere dekking zouden moeten hebben.

Dagwaarde
Volgens Pricewise zit het probleem vooral in de dagwaarde van de auto, die wordt vaak onderschat. Vooral door mannen, beweert Pricewise. Na 6 tot 8 jaar is de dagwaarde van de auto vaak ruim 65% lager dan de nieuwwaarde en heeft allrisk verzekeren in dat geval geen zin meer.

Autoverzekering advies
Heeft u behoefte aan advies over uw autoverzekering en of u wellicht uw auto oververzekerd is? Neem dan contact op met Tom van der Meer. Hij kan u een goed advies over uw autoverzekering geven en er wellicht voor zorgen dat u geld kunt besparen op uw autoverzekering.