Tom van der Meer

Verzekeringen en Hypotheken

Nieuws

Meeste huizenkopers willen onafhankelijk advies

62% van de potentiële kopers van een huis gaat voor onafhankelijk advies naar een hypotheekadviseur. Diens aanbeveling en zekerheid over de vaste lasten op de lange termijn bepalen vaak de gekozen hypotheekvorm. Slechts 4% van de consumenten noemt de renteaftrek als meest bepalend voor de vorm.

onafhankelijk advies hypotheek

Deze cijfers blijken uit het onderzoek Samenwonen en Hypotheken van Nationale-Nederlanden.

Eefje Seijsener, Productspecialist Hypotheken Nationale-Nederlanden: “Het is opvallend dat de meeste mensen aangeven dat de renteaftrek niet bepalend is voor de gekozen hypotheekvorm. De adviseur wijst starters waarschijnlijk juist op de vormen die recht geven op renteaftrek, omdat dit financieel voordeel oplevert.”

Maximale hypotheek

Slechts een kwart van de kopers gaat voor een maximale hypotheek. Seijsener: “Zij verwachten de kosten op de lange termijn te kunnen dragen met het huidige inkomen (40%) of zij verwachten dat hun inkomen de komende jaren nog zal stijgen (39%). Ook zijn kopers bereid de maximale hypotheek af te sluiten voor een droomhuis (16%). De meeste kopers sluiten echter geen maximale hypotheek af om diverse redenen. Het is onnodig om de gewenste woning te kunnen kopen (57%), of is er in de toekomst een wens om minder te werken (27%). Ook onzekerheid over de inkomsten op de lange termijn speelt bij sommigen een rol (22%).”

Bijkomende kosten hypotheek

Slechts de helft van de kopers neemt de bijkomende kosten, zoals makelaarskosten, hypotheekadvies en notaris- en taxateurskosten, op in de hypotheek. Van de respondenten die advies inwinnen bij een hypotheekadviseur neemt een grotere groep de bijkomende kosten wel op (61%). Seijsener: “Een huis moet niet alleen passen qua wensen, ook de hypotheekmogelijkheden moeten duidelijk zijn. Met de hypotheektoezegging, weet je voor het traject begint wat je maximaal kunt lenen, ook als je de bijkomende kosten wel mee wilt financieren.”

Prijsonderhandelingen bij kopen huis

Uit het onderzoek blijkt dat bij het kopen van een huis de prijsonderhandelingen het spannendst zijn: 50% van de huizenkopers geeft aan de prijsonderhandelingen spannend tot zeer spannend te vinden. Ook de onzekerheid over de hypotheek en het gekozen huis grijpt samenwonenden aan.

Wereldwijde dekking basisverzekering verdwijnt

Vanaf 2017 is de basiszorgverzekering niet meer wereldwijd geldig. Je ziektekosten buiten Europa zijn vanaf dan voor rekening van je reisverzekering, of je moet een aanvullende zorgverzekering sluiten. Dat is een recept voor problemen. Wil je op vakantie buiten Europa, maar ben je wat ouder of heb je medische klachten? Dan kan het zijn dat niemand je meer wil verzekeren: medisch vogelvrij op vakantie.

De basiszorgverzekering heeft een acceptatieplicht. Dat betekent dat de verzekeraar geen klanten mag weigeren. Voor een aanvullende zorgverzekering geldt die acceptatieplicht niet. De verzekeraar hoeft geen reden op te geven waarom ze je niet willen verzekeren. Met een broze gezondheid kun je vanaf 2017 dus bot vangen voor een verre reis.

Reisverzekering is geen borgverzekering
Biedt de reisverzekering dan uitkomst? De huidige reisverzekeringen zijn zogeheten vangnet-verzekeringen. De zorgverzekering vergoedt aan buitenlandse zorgverleners maximaal de Nederlandse behandeltarieven. Alles daarboven is voor je vangnet: de reisverzekering. Maar als de reisverzekering straks álle zorgkosten zou vergoeden, dan verandert de aard van de verzekering.

Volgens Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars moet er behoorlijk wat veranderen als reisverzekeraars die extra zorgtaak op zich nemen. “Ze moeten investeren in medische expertise, nieuwe verzekeringsproducten en medische claims in het buitenland. Daar zijn ze nu nog niet op ingericht.”

Lees meer op academia.nl

Rotterdammers en Mitsubishi-rijders veroorzaken meeste schade

Mitsubishi-rijders veroorzaken meer schade dan bestuurders van andere merken. En onder de inwoners van grote steden in Nederland zijn de Rotterdammers de grootste brokkenpiloten. Dat blijkt uit onderzoek van Independer, dat 5200 schades uit 2014 analyseerde. Als je dus in Rotterdam bent en je ziet iemand in een Mitsubishi rjden pas dan extra op.

Uit het onderzoek blijkt dat Mitsubishi-rijders een percentage autoschades van 6,7% haalden en dit werd door bestuurders van geen enkel ander merk werd overtroffen. Alfa Romeo- en Volkwagen-bestuurders volgden, het laagste percentage schades werd veroorzaakt door Daihatsu-rijders. Een Mitsubishi-chauffeur zorgt volgens Independer gemiddeld 66% vaker voor schade dan de bestuurder van een Daihatsu.

Schades in Rotterdam
Independer bekeek ook schades in verschillende grote steden. Gemiddeld veroorzaakten 9,2 van de 100 Rotterdamse automobilisten schade in 2014. Dat aantal ligt bijna 90% boven dat van Apeldoorn, waar 5 op de 100 bestuurders een schade veroorzaakte. Rotterdammers betalen dan ook gemiddeld de hoogste premie voor hun WA-verzekering.

Ruitschade
Naast algemene schades keek Independer ook naar het claimen van ruitschades. Smart-bezitters doen dit het minste met slechts 3 ruitschades per 100 auto’s. BMW-rijders claimden drie keer zo vaak een ruitschade, gevolgd door Audi- en Mini-bestuurders. Op topografisch gebied blijken ruitschades vooral in Zeeland gemeengoed te zijn. Bijna 12 op de 100 Zeeuwse verzekerden claimde het afgelopen jaar ruitschade, terwijl de Zeeuwen juist het laagste aantal autoschades veroorzaakten.

Nederlandse automobilisten oververzekerd

Bijna de helft van de Nederlandse automobilisten is oververzekerd, zo blijkt uit onderzoek van Pricewise in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction. Vooral mannen lijken de waarde van hun auto te hoog in te schatten.

Uit het onderzoek onder 1000 respondenten komt naar voren dat ruim 40% van de onderzochte auto’s oververzekerd is. Daar tegenover staat dat 6% is onderverzekerd. Autoeigenaren met een allrisk-verzekering zijn in 46% van de gevallen te veel verzekerd, hetzelfde geldt voor 60% van de autobezitters met een WA+ Beperkt Cascoverzekering. Voor één op de vijf auto’s met alleen WA-dekking geldt juist dat zij een ruimere dekking zouden moeten hebben.

Dagwaarde
Volgens Pricewise zit het probleem vooral in de dagwaarde van de auto, die wordt vaak onderschat. Vooral door mannen, beweert Pricewise. Na 6 tot 8 jaar is de dagwaarde van de auto vaak ruim 65% lager dan de nieuwwaarde en heeft allrisk verzekeren in dat geval geen zin meer.

Autoverzekering advies
Heeft u behoefte aan advies over uw autoverzekering en of u wellicht uw auto oververzekerd is? Neem dan contact op met Tom van der Meer. Hij kan u een goed advies over uw autoverzekering geven en er wellicht voor zorgen dat u geld kunt besparen op uw autoverzekering.

Stijging woningprijzen vlakt iets af

ABN AMRO verwacht dat de woningprijzen het komend jaar met 1% stijgen. Eerder ging men uit van een stijging van 2%. De stijging is bijgesteld doordat het maximale hypotheekbedrag in 2015 wordt verlaagd. De bank stelt ook de prognoses voor het aantal woningverkopen iets bij.

ABN AMRO stelt ook de prognoses voor het aantal woningverkopen licht bij. Eerder ging het Economisch Bureau van ABN AMRO uit van 5% meer transacties in 2015. Inmiddels wordt rekening gehouden met een stabilisatie.

Een groeiend aantal Nederlanders vindt dat het een aantrekkelijk moment is om hun huis te verkopen. Zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO dat ruim een kwart van de huishoudens (26%) het nu een goede tijd is om de woning te verkopen. Een halfjaar geleden was dat nog 15%. Een grote meerderheid van de Nederlanders (77%) vindt het een goed moment om een huis te kopen. Een half jaar geleden was dit nog 69%.

AOW-leeftijd in 2060 naar 71,5 jaar

Volgens het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd vanaf 2022 gekoppeld aan de toename van de levensduur. Uit de nieuwe CBS prognose voor de levensduur blijkt dat de AOW-leeftijd hierdoor in 2060 naar verwachting op 71,5 jaar zal uitkomen.

Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar te leven, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze ‘virtuele levensduur’ is sinds de introductie van de AOW in 1957 met 5 jaar gestegen. De prognose voorziet een verdere stijging met nog eens 5 jaar tot 2060. In de praktijk leven 65-plussers gemiddeld langer dan hun virtuele levensduur, omdat zij ook nog profiteren van de medische ontwikkelingen na hun 65e. Verwacht wordt dat de mensen die dit jaar 65 werden daardoor gemiddeld nog 21,1 jaar zullen leven.

Volgens de huidige wetgeving zal de AOW-leeftijd stijgen tot 67 jaar in 2023. Daarna volgt de AOW-leeftijd, met stappen van 3 maanden per keer, eventuele verdere stijgingen van de virtuele levensduur op 65-jarige leeftijd.

Volgens het regeerakkoord zal de AOW-leeftijd echter al in 2021 de 67 jaar bereiken en vanaf 2022 aan de virtuele levensduur gekoppeld worden. Een wetsvoorstel om deze versnelling door te voeren werd op 17 november bij het parlement ingediend. Op basis van de nieuwe CBS prognose zal deze koppeling in 2022 direct leiden tot een extra stijging van de AOW-leeftijd met 3 maanden. Dit kan nog veranderen, omdat de AOW-leeftijd voor 2022 pas begin 2017 zal worden vastgesteld, met de dan geldende CBS prognose. Na 2022 wordt gemiddeld elke twee tot drie jaar een extra verhoging van de AOW-leeftijd voorzien. In 2060 zou dan een AOW-leeftijd van 71,5 jaar bereikt worden. Omdat de toekomstige levensduur niet nauwkeurig voorspeld kan worden, kan dit ook enkele jaren hoger of lager zijn.

Lagere leennorm in 2015

Minister Blok heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij niet van plan is om de geplande nieuwe hypotheeknormen te versoepelen. De leennormen worden vanaf 1 januari 2015 strenger, waardoor vooral voor mensen met een laag inkomen de maximale hypotheek lager uitvalt. Dit betekent een lagere leennorm in 2015.

De financieringslast percentages voor hypotheken komen volgend jaar voor inkomens tot 28.000 euro 3 tot 6,5 procent lager uit. Voor de inkomens daarboven liggen de percentages ongeveer 0,5 tot 3 procent lager. Hypotheekverstrekkers zijn bij wet verplicht deze percentages – opgesteld door het Nibud – als basis te nemen bij het berekenen van hypotheken.