Vanaf 2017 is de basiszorgverzekering niet meer wereldwijd geldig. Je ziektekosten buiten Europa zijn vanaf dan voor rekening van je reisverzekering, of je moet een aanvullende zorgverzekering sluiten. Dat is een recept voor problemen. Wil je op vakantie buiten Europa, maar ben je wat ouder of heb je medische klachten? Dan kan het zijn dat niemand je meer wil verzekeren: medisch vogelvrij op vakantie.

De basiszorgverzekering heeft een acceptatieplicht. Dat betekent dat de verzekeraar geen klanten mag weigeren. Voor een aanvullende zorgverzekering geldt die acceptatieplicht niet. De verzekeraar hoeft geen reden op te geven waarom ze je niet willen verzekeren. Met een broze gezondheid kun je vanaf 2017 dus bot vangen voor een verre reis.

Reisverzekering is geen borgverzekering
Biedt de reisverzekering dan uitkomst? De huidige reisverzekeringen zijn zogeheten vangnet-verzekeringen. De zorgverzekering vergoedt aan buitenlandse zorgverleners maximaal de Nederlandse behandeltarieven. Alles daarboven is voor je vangnet: de reisverzekering. Maar als de reisverzekering straks álle zorgkosten zou vergoeden, dan verandert de aard van de verzekering.

Volgens Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars moet er behoorlijk wat veranderen als reisverzekeraars die extra zorgtaak op zich nemen. “Ze moeten investeren in medische expertise, nieuwe verzekeringsproducten en medische claims in het buitenland. Daar zijn ze nu nog niet op ingericht.”

Lees meer op academia.nl